Michal Petriska

Michal Petriska sa v rámci svojej umeleckej tvorby venuje prepojeniu ezoterických náuk s výtvarným umením. Poslanie umelca chápe rovnako ako z čias minulosti, kedy bol umelec zároveň aj šamanom a vizionárom. V jeho dielach môžete pozorovať kontrasty medzi geometriou a abstraktnou expresiou, ktorá pôsobí príťažlivým napätím a zároven meditatívnym pokojom.