EMA

Ema vo svojej tvorbe kladie dôraz na experiment a hľadanie nových možností v rámci výtvarného média. V jej prácach nájdete prepojenia medzi maľbou, grafikou, fotografiou, videom či módou. Tvorí v duchu “umenia každodennosti„, kde hľadá a nachádza inšpiráciu.